De Bijbel, het heilig boek

De inrichting van de ruimte (werkplaats) wordt aangepast aan het rituaal, dat zal worden  gebruikt. Vaste elementen, die bij een inwijding, bevordering tot gezel of meesterverheffing een rol spelen, zijn de twee zuilen bij de ingang.  Zij zijn ontleend aan de bouw van de tempel van Salomo, in de Bijbel uitgebreid beschreven in het boek 2 Koningen. Verder is altijd aanwezig de Kubieke Steen, waarop de Bijbel ligt.  Tijdens de plechtigheden wordt in Nederland de bijbel opengeslagen bij de eerste vers-regels van het Evangelie van Johannes: “In den beginne was het Woord ….”

De bijbel wordt in de vrijmetselarij beschouwd als een Heilig Boek (in Engeland: The Volume of Sacred Law), maar wordt niet gezien als een dwingend voorschrift voor godsdienstige opvattingen, alsmede dat de in de Bijbel vermelde geschiedenis historisch juist  zou zijn.  In landen met een ander cultuurpatroon dan het onze, vervult meestal een ander heilig geschrift zoals bijvoorbeeld de Koran, de Thora of de Veda’s, deze rol.