De eerste Grootloge

In 1717 namen vier Engelse loges, die te Londen waren gevestigd, het initiatief tot het oprichten van een zogenaamde Grootloge.  Doel was meer eenheid te brengen in het werk van de tot dat tijdstip geheel onafhankelijk  van elkaar opererende loges in Engeland. Aan de predikant/dominee James Anderson werd opgedragen aan de hand van beschikbare manuscripten, waarvan sommige uit de 14e en 15e eeuw stammen, regels op te stellen voor loges.

(Het Regius manuscript uit ca. 1390 is een oud bekend geschrift met daarin opgenomen oude logeregels “Old Charges” een vijftien in getal)

In 1723 verscheen het constitutieboek met daarin “The Old Carges” (De Oude Plichten),  die ook nu nog steeds gelden als grondregels voor de vrijmetselarij. Vanuit Engeland heeft de vrijmetselarij zich daarna in korte tijd over de gehele wereld verspreid.

Beknopte geschiedenis van de Vrijmetselarij in Nederland
In ons land is voor het eerst sprake van vrijmetselarij in 1731. In dat jaar werd in  Den Haag onder leiding van Engelse vrijmetselaren, Frans Ferdinand van Lotharingen, later echtgenoot van Aartshertogin Maria Theresia van Oostenrijk, tot lid ingewijd.

Daarna volgde in 1734 de oprichting van de eerste loge in ons land. In 1735 volgde de oprichting van de tweede loge en vervolgens van meer loges ook in andere steden. Verdacht van Oranjegezindheid werden de loges echter al spoedig door de Staten van Holland verboden.

Na herstel van het stadhouderschap in 1744, herleefde de vrijmetselarij. In 1756 sloten tien, in de belangrijkste Hollandse steden opgerichte loges, zich aaneen tot een Grootloge: “de Grootloge der Zeven Verenigde Nederlanden”.

In 1817 werd deze benaming gewijzigd in het nu ook nog geldende: “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden”

Twee prinsen uit het huis van Oranje hebben in de 19e eeuw de functie van Grootmeester bekleed, namelijk Prins Frederik ( de jongere broer van Koning Willem II, die zelf ook vrijmetselaar was) gedurende 65 jaar van 1816-1881 en Prins Alexander (de jongste zoon van Koning Willem III) van 1882-1884.