De maçonnieke werkwijze

In vele opzichten toont de vrijmetselarij overeenkomst met andere organisaties of verenigingen, die willen bijdragen tot het welzijn van mens en samenleving.  Het verschil berust vooral in de wijze waarop dit gebeurt. Typerend voor de maçonnieke methode is, dat gebruik wordt gemaakt van symbolen en ritualen als vertolking van de idealen en gedachten, die de vrijmetselarij wil uitdragen.

Wat verstaat men onder symbolen ? Symbolen zijn hulpmiddelen, die worden gebruikt om moeilijk onder woorden te brengen begrippen of innerlijke ervaringen aan anderen over  te dragen. Die hulpmiddelen kunnen bepaalde voorwerpen zijn maar ook woorden, die verbeeldingskracht uitstralen. In het dagelijks leven maken wij regelmatig van symbolen gebruik. Men kan hierbij denken aan de trouwring, de nationale driekleur, het anker, het kruis etc.

Kenmerkend voor de vrijmetselarij is het gebruik van voorwerpen uit de bouw, zoals de hamer en de beitel, de passer en de winkelhaak, het schietlood en de waterpas, de koevoet en de maatstok. Daarnaast is voor de vrijmetselaar ook lichtsymboliek van grote betekenis.  De Opperbouwmeester des Heelals, soms voorgesteld door het symbool van een driehoek met daarin het Alziend Oog, wordt ook wel gezien als het ‘Grote Licht’, dat het heelal doorstraalt.

Vandaar dat voorwerpen, die licht uitstralen of weerkaatsen zoals de zon, maan, de planeten, maar ook de kaarsvlam, door hen worden beschouwd als hulpmiddel om over iets van innerlijke beleving te kunnen vertellen.