De organisatie van de Orde

De Orde van Vrijmetselaren is een onafhankelijke organisatie die alle onder Nederlands Gezag werkende loges omvat. Zij werken binnen de orde samen in een federatief verband.

Afgevaardigden van alle ongeveer 140 Loges, komen eenmaal per jaar bijeen in een wetgevende vergadering, het Grootoosten genaamd. Dit Grootoosten is het hoogste gezag binnen de Orde. Tijdens deze vergadering worden voorstellen, die in de regel vooraf aan  de loges worden bekend gemaakt, behandeld.

Voorts worden de Grootmeester en de leden van het hoofdbestuur gekozen, voor statutair vastgelegde zittingsduur.

Het hoofdbestuur wordt in haar taak bijgestaan door enkele commissies bestaande uit leden van de loges. De commissies brengen jaarlijks op het Grootoosten verslag uit.

De Orde (feitelijk de Grootloge) onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met een 120-tal buitenlandse Grootloges, ook wel Grootmachten genoemd.

Er bestaat geen overkoepelend internationaal bestuur en er kan dus ook niet worden gesproken van een internationale vrijmetselarij, zo als sommige abusievelijk beweren of denken. Elke Grootloge is binnen haar eigen gezagsgebied autonoom.

De loges in ons land zijn in grote mate zelfstandig en beheren hun eigendommen en eventuele gebouwen zelf. De loges hebben binnen de Nederlandse wetgeving een normale verenigingsstructuur met statuten en reglementen en zijn  ingeschreven in het Handels-register van een Kamer van Koophandel. Ovrigens wordt ook het gebouw waarin de vrijmetselaren tezamen komen, wel Loge genoemd.