Procedure van aanname

Zoals al gezegd: er wordt grote waarde aan gehecht, dat een kandidaat voor het lidmaatschap zichzelf aanmeldt. Hij is immers “zelfstandig op zoek naar waarheid”.

Meestal geschiedt de aanmelding na bestudering van beschikbare literatuuren een gesprek met twee meester vrijmetselaren van de Loge, waarvan de kandidaat lid wenst te worden.

Na dit gesprek moet er een aanmeldingsformulier worden ingevuld en is er een ontmoeting met de voorzitter van de loge, de Voorzittend Meester.
Deze geeft zijn bevindingen door aan de zogenaamde Commissie van Onderzoek. Deze Commissie is ingesteld in het belang van de kandidaat maar ook in het belang van de Loge.

Zij dient te onderzoeken of de kandidaat zich in de loge thuis zal voelen en ook of de leden van de loge de kandidaat zullen accepteren als nieuwe broeder.

Aangezien de kandidatuur wordt bekend gemaakt in iedere Loge in Nederland maar ook in de loges buiten Nederland, die onder het gezag van de Orde vallen, zoals bv. de loge in de Antillen, Suriname e.d, kan de procedure soms wel enige maanden in beslag nemen.

 

Dat is zeker het geval wanneer de zomervakantie in die periode valt.
De Commissie van Onderzoek doet verslag van het gesprek met de kandidaat in een meestervergadering van de loge. Daarop wordt gestemd over de kandidatuur. Deze Commissie is beslist geen ballotagecommissie doch zij toetst of de kandidaat binnen de sfeer en werkwijze van loge past.

Belangrijk is de kandidaat voortijdig te informeren om welke dag in de week en hoe vaak per maand de loge bijeenkomt. Er wordt van de toekomstige vrijmetselaar verwacht, dat zoveel mogelijk de bijeenkomsten bezoekt.

Als de logebijeenkomst op een bepaalde dag valt, welke bezwaarlijk is voor de kandidaat, kan vóór de aanname worden overwogen om lid te worden van een loge waarvan de dag van samenkomst hem beter zal passen.

De Loge La Concordekomt bijeen tweemaal per maand op de tweede en vierde dinsdag van de maand met uitzondering van de op dinsdag vallende officiële feestdagen.
Het zomerreces loopt van ongeveer 25 juni tm 20 september.

 

Ook een keer kennis maken met de Vrijmetselarij?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op

Contact opnemen