Reguliere en irreguliere afdeling

Er bestaan twee soorten afdelingen. De reguliere (of Angelsaksische) en de irreguliere  (of Latijnse, continentale of liberale). Bij de eerste moet men geloven in een persoonlijke God, de Opperbouwmeester des Heelals en dat mag de christelijke God zijn, of de Joodse, of eender welke God, de Natuur, de Bron, het Allesomvattende etc.

Bij de irreguliere kan men toetreden als men atheïst is, hier is geloven in een God niet nodig. Er zijn tussen de twee nog meer verschillen.

Speelt God een grote rol in de vrijmetselarij ? Als men spreekt over God, dan spreekt de vrijmetselaar over de Opperbouwmeester des Heelals, wat nog eens wijst op de nietigheid van de mens. Men gebruikt symbolen en legendes die vooral verwijzen naar het Oude Testament bijvoorbeeld de tempel is de Tempel van Salomo. Het licht is een verwijzing naar de schepping door God van het licht. De loges worden ook soms “Sint Janloges” genoemd naar de patroonheiligen van de vrijmetselaars nl. Johannes de Doper en  Johannes de Evangelist. Ook de jaartelling is gebaseerd op de vaststelling, die bisschop James Ussher deed in de 17e eeuw. Hij berekende, dat God de wereld schiep op 22 of 23 oktober 4004 voor Christus. De vrijmetselaars hebben dit afgerond en hun kalender vermeld vandaag anno (2015) als jaartal 6015.

Er wordt met betrekking tot het lidmaatschap veel waarde gehecht aan het eigen initiatief: Een belangstellende dient zichzelf aan te melden. Om lid te kunnen worden moet men op eigen verzoek formeel worden voorgesteld door twee meestervrijmetselaren.

Kent men in eigen kring niemand die lid is van een loge, dan kan men zich richten tot het bestuur of het secretariaat van de loge, dat dan twee leden zal aanwijzen om een gesprek met de kandidaat te voeren. E-mailadressen van de Loge La Concordestaan staan op de contactpagina deze vermeld.Al is het op papier eenvoudig om lid te worden, het feit dat men zichzelf dient aan te melden blijkt velen uit een soort schroom te doen aarzelen om de stap naar het lidmaatschap te zetten. Die schroom is echter volkomen onterecht, zoals zoveel vrijmetselaren hebben  ervaren, nadat zij zich toch hadden aangemeld.

 

Ook een keer kennis maken met de Vrijmetselarij?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op

Contact opnemen