Elke loge is een zelfstandige vereniging

Elke loge is een zelfstandige vereniging, opgenomen in het Nederlandse verenigingsleven volgens de regels van de wet. De logegebouwen zijn over het algemeen ook gewoon te vinden in het telefoonboek. Een vrijmetselaarsloge mag dan de erfgename van de ambachtelijke loges in de middeleeuwen zijn, maar naar Nederlands recht is het een normale vereniging, met bestuur, goedgekeurde statuten, een reglement, contributie-verplichting etc. Er is dus allerminst sprake van een soort geheim genootschap zoals de propaganda van totalitaire krachten op verschillende momenten in de nog recente historie heeft willen doen voorkomen. Tijdens het nazibewind werden beschuldigingen aan het adres van de vrijmetselarij gericht en onwaardige lectuur verspreid om de vrijmetselarij in een kwaad daglicht te stellen.
Een dictatuur verdraagt geen meningsvorming, laat staan een vrije meningsuiting, die de vrijmetselarij voorstaat. Derhalve werd de vrijmetselarij verboden en werden de bezittingen van de loges geconfisceerd.

Het lidmaatschap van de Orde staat open voor mannen van 21 jaar en ouder. In bijzondere gevallen kan van deze minimum leeftijd worden afgeweken. Men kan alleen als lid  tot de Orde toetreden door lid van een Loge te worden.

In feite kan iedere man als lid toetreden die zich met de doelstellingen, neergelegd in de beginselverklaring en de statuten, kan verenigen. Hij moet dan natuurlijk ook instemmen met de door de vrijmetselaars toepaste methode van symbolen en ritualen. Verder wordt van hem verlangd, dat hij een”vrij man is van goede naam”, dat wil zeggen: hij moet bekend zijn als een eerlijk en betrouwbare man,die blijk geeft van een tolerante levenshouding. Iedere vrijmetselaar is gerechtigd om, indien hij dit wenst, de Orde te dekken, d.w.z. zijn lidmaatschap te beëindigen.

 

 

Ook een keer kennis maken met de Vrijmetselarij?

Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op

Contact opnemen