Veel vrijmetselaren hebben zich geïspireerd gevoeld om zich individueel voor een betere samenleving in te zetten. Bij de oprichting en het functioneren van diverse organisaties op maatschappelijk gebied zijn dan ook vrijmetselaren van Loge La Concorde betrokken geweest.