Ritualen

De symbolen krijgen een diepere zinvolle betekenis wanneer zij worden gebruikt in een ordenend verband en deel vormen/uitmaken van een ceremonieel. Dit is een geheel van symbolische handelingen en gesproken teksten, waarmede iemand ontvankelijk wordt gemaakt voor het begrijpen en beleven van een andere gedachten wereld. Dit komt tot stand in een rituaal.

“Ritualen” zijn opgeschreven teksten die een ritueel vastleggen. Maar als een vrijmetselaar het over “een rituaal”  heeft, spreekt hij niet alleen over het boekje met de geschreven teksten, maar bedoelt hij zeker ook inhoud en uitvoering van een inwijding.

De vrijmetselarij maakt gebruik van ritualen, waarvan men de oorsprong moet zoeken in het verleden. Zij worden gebruikt tijdens de bijeenkomst van de loge met een plechtig karakter. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een ruimte, loge of werkplaats genoemd,  die door de speciale aankleding bijdraagt aan de sfeer van de uitvoering van het rituaal.

Er zijn afzonderlijke ritualen voor de drie graden (leerling-, gezel- en meester vrijmetse-laar), die ontleend zijn aan de oude bouwgilden. Verderop in deze uitgave leest u meer over de drie graden.

Ook zijn er plechtigheden, welke verband houden met de viering van Sint Jan. De nadruk valt op Johannes de Evangalist (27 december) of Johannes de Doper (21 juni), die allebei schutspatronen zijn van de vrijmetselarij.