Vrijmetselarij wordt omgeven door een waas van geheimzinnigheid

Dat is wat veel vrijmetselaren te horen krijgen als hun vrijmetselaar zijn  bij kennissen of vrienden op de een of andere manier te sprake komt.

Er bestaan zoveel vooroordelen en onware verhalen over de vrijmetselarij, dat het de Loge  La Concorde, noodzakelijk leek om een ieder, die er iets meer van wil weten op de hoogte  te brengen van het eigenlijke doel en wezen van de vrijmetselarij.

De vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap met een geheel eigen werkwijze.  Hierin spelen symbolen een belangrijke rol. De vrijmetselarij kent twee soorten symboliek: de bouwsymboliek en de lichtsymboliek en hiervan is de bouwsymboliek het meest  karakteristiek omdat ze buiten de loge niet meer voorkomt.

Wie openstaat voor symboliek en voor de gekozen werkwijze, zal de inwijdingen die  worden gehouden, ervaren als een stimulans om de broederschapgedachte, die aan de  vrijmetselarij ten grondslag ligt te bevorderen en wat men noemt, de “Koninklijke Kunst”  te beoefenen.

Dit uit te leggen aan een buitenstaander is niet gemakkelijk. Wij weten allemaal wat een sinaasappel is, maar probeer iemand die geen sinaasappel kent de smaak ervan eens  uit te leggen. Naar wij hopen, wordt met dit boekje een bijdrage geleverd aan de bekendheid van de vrijmetselarij, zodat het idee van “geheim genootschap” daarmee weggenomen kan worden.