Vrouwen, een eigen Orde

De vrijmetselarij is een masculiene organisatie. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden laat alleen volwassen mannen toe tot het lidmaatschap; dat is een historisch gegeven. Dat klinkt misschien vreemd in een tijd, waarin velen op de bres staan voor gelijke rechten van man en vrouw.

De vrijmetselarij acht de waarde van de man echter niet meer dan die van de vrouw. Voor Vrijmetselarij is immers elk mens gelijkwaardig, onverschillig van welk ras, geslacht of geloof.

Wel is de geaardheid van de man verschillend van die van de vrouw en dit is de reden waarin de Orde van mening is dat een vermenging niet opportuun is, ter bevestiging van eigen identiteit. Een en ander neemt niet weg, dat vrijwel elke loge eenmaal of vaker per jaar een bijeenkomst belegt, waarbij de echtgenotes en de weduwen van overleden leden worden uitgenodigd.

Verder is iedere vrouw die belangstelling heeft voor de symboliek en de ritualen van de Vrijmetselarij mogelijk zich aan te sluiten bij de afzonderlijke vrouwelijke Orde: ‘Vita Feminea  Textura”. Deze Orde van Weefsters, die op 17 juli 1947 werd opgericht, is een zelfstandige vereniging voor vrouwen van 25 jaar en ouder.

Sinds mei 2014 is een groep vrouwen verenigd in de Loge de Waterspiegel (deze valt  onder Duitsland) bezig een zelfstandige Grootmacht voor uitsluitend vrouwelijke leden  op te richten, die geënt is op de mannelijke vrijmetselarij.