Welke symbolen gebruiken de vrijmetselaren

 • Het getal 3
  Een gelijkzijdige driehoek met daarin meestal een Alziend Oog. Dit is het universele  symbool van de Opperbouwmeester des Heelals en betekent de drang naar eindeloos onderzoek en perfectie.
 • De Tempel van Salomo (Tempelberg te Jeruzalem)
 • Drie traptreden, die verwijzen naar de drie graden: leerling, gezel en meester of de drie levensstadia: jeugd, volwassen, oud of naar de drie elementen van de mens: lichaam, ziel en geest.
 • Twee zuilen: de rechtse Jakin is de actieve mannelijke (hij zal stichten/oprichten), de linkse BOAZ is de passieve vrouwelijke (in kracht). Op de twee zuilen staat meestal een bol als symbool van de aarde en de hemel.
 • Het dambordpatroon van de witte en zwarte tegels: niets is zwart/wit, goed/kwaad, licht/donker
 • Winkelhaak & Passer
  De winkelhaak staat voor de aarde, de materie en is het symbool van de perfectie  waarnaar de vrijmetselaar streeft. De passer staat voor het licht, de geest en het is  het symbool voor het zich openstellen van een gedachte en het meten van de grenzen van zichzelf.
 • Het Schietlood
  Dit laat zien waar het middelpunt is en staat symbool voor de rechtlijnigheid en Rechtschapenheid
 • De Waterpas
  Dit is een instrument voor controle en staat symbool voor de gelijkheid van de wet  van iedereen.
 • De Hamer, Beitel en de 24 dlg. Maatstok
  Dit zijn drie symbolische werktuigen. De 24 dlg. Maatstok staat voor een werkdag  van de vrijmetselaar: 8u werken, 8u in dienst van de Opperbouwmeester des  Heelal en mens, 8u rust en slaap. De hamer staat voor kracht, de beitel voor  nauwkeurigheid waarmee men zich omvormt van een ruwe steen naar een kubus.
 • De Ruwe Steen en de Zuivere Kubiek
  Deze staan symbool voor het intredende lid en wat men wil bereiken als mens.
 • De Zon & de Maan
  Dit zijn de symbolen van het actieve licht, de zon en het passieve licht van de  maan.
 • Het Knopenkoord
  Een koord met 9 of 13 knopen, op gelijke afstand (dus 8 of 12 gelijke afstanden)  staat symbool voor het feit, dat iedereen meet en gemeten wordt met dezelfde  maat.
 • De Vlammende Delta
  Staat opgesteld in het midden van de werkplaats, aan de oostzijde, achter de  Achtbare Meester. Het is een gelijkzijdige driehoek met in het midden een oog dat  schittert als symbool voor de Opperbouwmeester des Heelal. De driehoek verwijst  naar de basisprincipes: vrijheid, gelijkheid, broederschap (horen, zien en zwijgen).  De nummers 1 tot 10 komen als symbolen voor op het tableau, dat in het midden van  de werkplaats ligt.
 • Het schootsvel
  Gemaakt van wit lamsleer, het lam staat voor de onschuld en het is een verplichte  uitrusting in de werkplaats. Het staat symbool voor het zuiver houden van zijn  leven, zijn geweten en daden.
 • De acacia
  De acacia is een zeer harde houtsoort en staat symbool voor de overwinning op de  dood of het verlangen naar onsterfelijkheid.
 • De troffel
  Dient om het cement aan te brengen dat alles bijeen houdt en staat symbool voor  de loge, één hechte groep van broeders.
 • De vlammende ster en de letter G
  De vijfpuntige ster staat symbool voor perfectie en schoonheid. De ster wordt  soms vervangen door een pentagram of een man met gespreide armen en benen.  Zij wijst de vrijmetselaar de juiste weg. De letter G kan veel betekenissen hebben:  geometrie, God, goedheid, geweten etc.
 • De oroboros
  De slang die in haar eigen staat bijt is eveneens een symbool van het eeuwig  leven, zelfs na de dood.